Uncategorized

Đặc Sản Miền Nam Ngon Tại Saigon

“Miền Nam nước Việt mến yêuCó một miền quê rất nhiều đất sốngTình quê như chín con sôngNước trôi vào lòng đất cầy thơm nồngĐợi